Puheenjohtajat, sihteerit, kunniajäsenet

TAKKISEN SUKUSEURAN PUHEENJOHTAJAT

Sukuseuran perustamiskokouksessa 1999 valitun toimikunnan puheenjohtajana toimi  ensimmäiseen sukujuhlaan 2000 asti Pentti Takkinen. Tämän jälkeen sukuseuralle on valittu puheenjohtajat ja hallitus kolmen vuoden välein pidetyssä vuosikokouksessa ja heidän toimikautensa on ollut vuosikokouksen välinen aika.

Puheenjohtajina ovat toimineet seuraavat henkilöt:

Toimikausi 2000-2003         Marja-Liisa Isola Hailuodosta

Toimikausi 2003-2006         Pentti Takkinen Oulunsalosta

Toimikausi 2006-2009         Teuvo Takkinen Piippolasta

Toimikausi 2009-2012         Marja-Liisa Isola Hailuodosta

Toimikausi 2012-2015         Mikko Kamula Pyhännältä

Toimikausi 2015-2018         Mikko Kamula Pyhännältä

Toimikausi 2018-2021         Hannu Takkinen Muhokselta

Toimikausi 2021-2024         Hannu Takkinen Muhokselta

TAKKISEN SUKUSEURAN SIHTEERIT

Sukuseuran sihteereinä ovat toimineet vuosien 2000 – 2021 aikana:
Sanna Takkinen, Jouni Takkinen, Päivi Rautio ja Sirkkaliisa Eksymä

TAKKISEN SUKUSEURAN RAHASTONHOITAJAT

Sukuseuran rahastonhoitajan tehtäviä on hoitanut vuosien 2000 – 2021 aikana:
Pirkko Pohjola, Jouni Takkinen, Senja Koivukangas ja Timo Takkinen

TAKKISEN SUKUSEURAN KUNNIAJÄSENET 

Sukuseuran sääntöjen mukaan kunniajäseneksi voidaan kutsua seuran jäsen, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Myös korkean iän (90 vuotta) saavuttaneet seuran jäsenet on kutsuttu sukuseuran kunniajäseniksi.

Sukuseuran kunniajäseniksi on kutsuttu seuraavat henkilöt:

1.  Sukututkija Kerttu Saarni  (s. 1930)                                    2003                                                     sukuseuran perustajajäsen

2.  Autoilija Mauno Takkinen (1916 – 2012)                           2009                                                      sukuseuran perustajajäsen, 90 vuotta 24.10.2006

3.  Lausuntataiteilija Eliina Niemistö (1918-2018)                2009                                                    90 vuotta 24.10.2008

4.  Elvi Takkinen (1923-2017)                                                    2015                                                    90 vuotta 18.3.2013

5.  Aino Kamula os. Takkinen (1923-2016)                             2015                                                      90 vuotta 25.12.2013

6.   Martti Takkinen                                                                     2023                                                    90 vuotta 28.3.2023

TAKKISEN SUKUSEURAN KUNNIAPUHEENJOHTAJA

Vuoden 2012 vuosikokous kutsui sukuseuran perustajajäsen, pitkäaikaisen varapuheenjohtajan ja ansioituneen sukututkijan Kerttu Saarnin Takkisen sukuseuran kunniapuheenjohtajaksi.