Sukulogo

Sukuseurassa oli pitkään, aina sen perustamiskokouksesta lähtien, ollut toiveena sukulogon saaminen seuralle. Logoa mietittiin vuosien varrella moneen otteeseen. Olipa jossain vaiheessa julistettu suunnittelukilpailukin logon saamiseksi. Erilaisia versioita ja ehdotuksia mietittiin ja asiaa kypsyteltiin. Sitä oikeaa ja onnistunutta sukua ja sen historiaa kuvaavaa ja siitä kertovaa ratkaisua vaan ei tuntunut löytyvän.

Kunnes sitten ilmestyi vanha puumerkki ns. talopuumerkki Takkinen N:21. Sen pohjalta logon suunnittelu annettiin teollisen muotoilun opiskelija Sanni Takkiselle. Hän tyylitteli ko. puumerkin pyöreän pallokuvion sisään ja kuviota kehystämään tuli teksti Takkisen sukuseura ry.

Näin sukuseura sai lopulta oman logonsa, joka kuvaa talonpoikaisista lähtökohdista olevan suvun arkipäivää. Logon voidaan ajatella kuvaavan osaa aidasta tai telineestä, jota on tarvittu viljan ulkokuivaukseen ja oksavarstaa, jota on käytetty kaskilla ja Itä-Suomen peltoviljelmillä tai sen voidaan katsoa kuvaavan kuhilasta, johon oksavarsta nojaa kuin odottaen puimista ja satoa.

Logo julkaistiin vuonna 2009 Takkisten tie sukukirjassa ja sen jälkeen sitä on käytetty mm. sukuseuran kirjeissä sekä kirjekuorissa vasemmassa yläkulmassa. Sen tervehtii sinua myös aina ensimmäisenä nällä Takkisen sukuseuran kotisivuilla.

logo