Takkisten tie sukukirja

Takkisten sukukirjat

Jo vuonna 1997 on ilmestynyt noin 60-sivuinen pehmytkantinen Takkisen sukua käsittelevä Kerttu Saarnin kokoama sukuselvitys, jossa oli mukaan hänen keräämiensä ja tallentamiensa sukutaulujen lisäksi lyhyesti sukuhistoriaa ja vanhoja valokuvia sekä liitteenä kopioita sukututkimuksen aikana kertyneistä rippikirjoista ym. materiaalista.

Sukuseuran perustamisen myötä heräsi ajatus uudesta kovakantisesta sukukirjasta. Syksyllä 2008 perustettiin kirjatoimikunta, johon kuuluivat Kerttu Saarni, Marja-Liisa Isola, Sirkkaliisa Eksymä ja Raimo Eksymä. Toimikunnan tehtäväksi tuli paneutua uuteen sukukirjahankkeeseen, sen kokoamiseen ja painatukseen liittyviin asioihin. Tavoitteeksi kirjan ilmestymiselle asetettiin vuoden 2009 sukujuhlat elikkä sukuseuran kymmenvuotisjuhlat.

Toimikunnan ryhtyessä työhön todettiin, että materiaalia kirjaa varten oli jonkin verran kasassa mutta lisää tarvittiin. Kerttu Saarni oli jo vuosia kerännyt ja tallentanut tietoja sukutieto-ohjelman kautta sukutauluihin sitä mukaa kun niitä oli ollut saatavilla. Päätettiin täydentää olemassa olevia sukutauluja mahdollisuuksien mukaan ajan tasalle. Tämä täydennystyö työllistikin Kerttua seuraavat kuukaudet.

Sukutaulujen lisäksi kirjan sisällöstä päätettiin, että siihen tulisi suvun historia, jonka Kerttu oli jo pitkälle koonnut ja kirjoittanut sukututkimusta tehdessään sekä elämä-kertoja ja niitä täydentäviä valokuvia. Niinpä käynnistyivät yhteydenotot eri sukuhaaroihin, joilta toivottiin juttuja, muistelmia ja elämäkertoja kirjaan sekä vanhoja valokuvia. Kymmeniä ja taas kymmeniä puheluita käytiin ja sähköposti-viestejä läheteltiin.

Aina ei ollut helppoa saada suvun jäseniä tarttumaan kynään tai istumaan tietokoneen ääreen ja kirjoittamaan ja tallentamaan kertomuksiaan ja tietojaan suvusta. Kynnys kirjassa julkaistavan jutun kirjoittamiseen tuntui olevan korkealla. Oltiin turhan vaatimattomia ja kyseenalaistettiin omat kirjoittajan taidot. Jossain vaiheessa piti käyttää jopa ”lievää” painostusta, vaatia ja rohkaista kirjoittamaan. Ja miten loistavia tarinoita ja elämäkertoja sitten lopulta syntyikään.

Raimo Eksymän tehtäväksi tuli tarjouspyyntöjen tekeminen kirjan painatuksesta ja neuvottelujen käyminen sitten aikanaan valituksi tuleen kirjapainon kanssa kirjan toteutuksesta. Kun päästiin kevääseen 2009 oli materiaalia sen verran kasassa, että Raimo aloitti kirjan taittamisen kirjapainoa varten. Tämä vaihe työllistikin hänet sitten tiiviisti huhti- ja toukokuun.

Kesäkuussa kirjan taittotyö oli lopulta siinä vaiheessa, että kirjan jutut ja kuvat kuvateksteineen oli aseteltu paikoilleen ja Kertun laatimat sukutaulut ja henkilöluettelot voitiin liittää mukaan. Siispä materiaali muistitikulle ja mars kirjapainoon, jossa sovittavana oli vielä kirjan kansien väri ja odotus voi alkaa.

Koitti heinäkuu ja sukujuhlien aika. Kirjalaatikot saapuivat ja Takkisten tie sukukirjan ensimmäinen kappale voitiin luovuttaa Kertun ihailtavaksi sukuseuran kymmen-vuotisjuhlassa ja jakaa koko laajalle suvulle luettavaksi. Talonpojanpunaisten kansien väliin on tallennettuna Kertun vuosien uurastus kuin myös kaikkien niiden muistot ja jutut, jotka kirjoittivat kirjaan. Ilman heidän kertomuksiaan kirjasta olisi puuttunut paljon.