Vuosikokouspöytäkirja 21.7.2018

Aika: Lauantai 21.7.2018 klo 15.00
Paikka: Salonpään rauhanyhdistys, Oulunsalo

1.  Puheenjohtaja Mikko Kamula avasi kokouksen
2.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Takkinen
3.  Kokouksen sihteeriksi valittiin Päivi Rautio
4.  Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Eero Takkinen ja Anne Savuoja
5.  Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
6.  Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys
7.  Luettiin sukuseuran tilinpäätös ja toimintakertomus sekä toiminnantarkastajan lausunto vuosilta 2015-2017
8.  Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toimihenkilöille
9.  Luettiin toimintasuunnitelma vuosille 2018-2020, joka hyväksyttiin
10. Esitettiin tulo- ja menoarvio vuosille 2018-2020, joka hyväksyttiin
11. Jäsenmaksuksi kaudelle 2021-2023 päätettiin 30 euroa/kausi
12. Hallituksen puheenjohtjaksi valittiin Hannu Takkinen Muhokselta
Varapuheenjohtajaksi Riitta Lohi Oulusta
Hallituksen jäseniksi:
Varsinainen jäsen Katri Savuoja Kempeleestä
Henkilökohtainen varajäsen Anne Savuoja Tyrnävältä
Varsinainen jäsen Juha Takkinen Kempeleestä
Henkilökohtainen varajäsen Vesa Takkinen Oulunsalosta
Varsinainen jäsen Osmo Karjainen Oulusta
Henkilökohtainen varajäsen Kerttu Saarni Oulusalosta
Varsinainen jäsen Timo Takkinen Oulusta
Henkilökohtainen varajäsen Irene Wilson Oulusta
Varsinainen jäsen Ritva Nikula Limingasta
Henkilökohtainen varajäsen Marjo Seppälä Piippolasta
13. Toiminnantarkastajaksi valittiin Anni Pakarinen ja hänen varamiehekseen Maija Myllynen
14. Sukuseuran tilinkäyttöoikeus myönnettiin rahastonhoitajalle ja sihteerille
15. Vuoden 2021 vuosikokouksen ajankohdasta keskusteltiin ja harkittavaksi jäi kesäkuu 2021 ja mahdollisena pitopaikkana Piippola. Sukuseuran hallitus tekee lopullisen päätöksen kokouksen ajankohdasta ja pitopaikasta
16. Muita mahdollisia asioita ei ollut.
17. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50

Allekirjoitus
Hannu Takkinen                    Päivi Rautio
kokouksen puheenjohtaja   kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet Takkisen sukuseuran vuosikokouspöytäkirjan
Oulussa 21.7.2018
Allekirjoitus
Anne Savuoja                         Eero Takkinen